1. Ustanowienie i znaczenie sakramentu bierzmowania