6. Jezus wskazuje mi drogę do prawdziwego szczęścia