2. Kościół: jeden, święty, powszechny i apostolski